bartos-service
Vi tillverkar alla slags djurtillbehör.
T.ex. specialmåttanpassade hundburar
helt efter Dina önskemål till din bil,
kombi, bus, osv.
Vill du ha buren av stål eller
aluminium? Med eller utan mellanväg?
Med utrumningslucka? Med galler
eller stålnät? Enkelt eller dubbel?
Priser börja från 2500:- incl moms.
Skyddsgaller, transportbilsutrustning
Stallinredningar och stallboxar,
också reparation, uteboxar, boxfrontar,
stalldörar, rep. från släpkära eller
hästskjuts, ...
Hundgård, staket, paddok, ...